btl-cpmotion_applications_sl_tc_7f5fb1ea-2302-4575-9b8f-986059a19962_original

Tập luyện sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối

Sau mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước cũng như sau các ca mổ chỉnh hình khác, người bệnh cần phải trải qua giai đoạn quan trọng là tập luyện. Tùy theo tính chất tổn thương của dây chằng, tùy

Đọc thêm

adductors

Bài tập cho cơ khép đùi

https://vimeo.com/252137693

Đọc thêm

20170908_080921_855788_hau-qua-cua-viem-qu-max-1800x1800

Bài tập cho tổn thương bả vai

https://vimeo.com/252138740

Đọc thêm

male tennis player with tennis elbow

Bài tập cho gân khuỷu tay ( Tennis Elbow)

https://vimeo.com/252138342

Đọc thêm

sport-physiotherapy-perth-for-hamstring-injury

Bài tập cho cơ gân kheo

https://vimeo.com/252137280

Đọc thêm

d0bbong-gan-co-chan

Bài tập cho tổn thương cổ chân

https://vimeo.com/252136701

Đọc thêm

plantar-fasciitis-1170x628_c

Bài tập cho gai gót chân

https://vimeo.com/252136569

Đọc thêm

chan-thuong-dau-goi-2-600x400

Bài tập cho tổn thương gân bánh chè

https://vimeo.com/252136935

Đọc thêm

x